• image
  • image
  • image

Från 1600 -talet till i dag

Mathildedal bruks historia är en del av Finlands industri- historia. Mathildedals Bruksverkstäder är ett kulturhistoriskt arv och representerar 1800–talets bruk.

Mathildedals bruk fick sin början 1686 när herr Lorenz Creutz från Tykö fick rätten att grunda ett hammarverk i Hummeldal, i nuvarande Mathildedal. Robert Bremer upptäckte järnmalm på området 1825, och så började glansperioden för Hummeldals fabrik och hela området. Viktor Zebor Bremer fortsatte i sin fars fotspår. 1852 grundade han en ny fabrik och gav namnet Mathildedal åt området efter sin hustru.


Bruket var mer än enbart en arbetsplats. Det erbjöd sina anställda bostad, uppehälle och alla nödvändiga tjänster. De anställda avlägsnade sig sällan från bruksområdet. I Mathildedal kan man uppleva historien i byn, som grundades för flera århundraden sedan i form av byggnader, som fortfarande existerar.

 

 

Mathildedals Bruksverkstäder i dag

Mathildedals idylliska bruksverkstäder vid havet stod tomma i över 25 år. Tuula och Harri Gustafsson köpte området 2003.

Paret Gustafsson hade varit ett par år på pension men som före detta företagare ville de ännu ägna sig åt någonting nytt. Svaret var Mathildedals Bruksverkstäder, det övergivna området vid havet. Deras mål och dröm är att upprätthålla brukets kulturmiljö och återställa området till en levande och funktionerande arbets- och handelsplats och centrum för kulturturism, som kan ge minnesvärda upplevelser.

VeneSaapuu

Inga händelser